zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > VE Slapy – garanční měření TG2 po GO

VE Slapy – garanční měření TG2 po GO

24.04.2024

V říjnu 2023 proběhlo na VE Slapy garanční měření (GM) soustrojí TG2 po rekonstrukci. Stroj byl proměřen při 4 spádech, průtok vody byl měřen Gibsonovou metodou.

Vedle stanovení účinnosti turbíny byly ve spolupráci se společností Litostroj Engineering, a.s. měřeny a vyhodnoceny i významné dynamické parametry stroje jako např. relativní a absolutní vibrace, tlakové pulsace, hlukové a kavitační emise, atd., včetně jejich porovnání s odpovídajícími parametry TG2 před rekonstrukcí.

Měření bylo komplikováno výskytem nemalých technických problémů (výrobní vada všech snímačů umístěných v přivaděči, přerušené impulsní potrubí ve spirále turbíny pro měření tlakové diference), nicméně se ho podařilo zdárně dokončit. Výsledky prokázaly splnění všech garantovaných hodnot účinností, maximálního výkonu, vibrací i dalších ověřovaných parametrů. Navržená optimální spádově závislá vazba RK-OK navíc zajistí efektivní využití hydroenergetického potenciálu zpracovávaného soustrojím TG2.