zde se nacházíte:
Úvod > O společnosti > Z historie společnosti

Z historie společnosti

Společnost OSC, a.s. (původně ORGREZ SC, a.s.) vznikla v září roku 1994, vyčleněním bývalé divize Simulačních a řídicích systémů (dříve odbor Automatizace) ze společnosti ORGREZ do samostatné akciové společnosti. Historicky tím společnost navazuje na působnost zmíněného odboru automatizace v československé energetice, sahající až do roku 1957. Právě tato dlouhá tradice je zdrojem cenných zkušeností, rozsáhlých poznatků a bohatých odborných znalostí, jimiž společnost v současnosti disponuje.

Podnikatelská filozofie firmy je zaměřena na poskytování kvalitních, technicky vysoce vyspělých inženýrských služeb a produktů, orientovaných v maximální míře na specifické požadavky a potřeby zákazníků.

Struktura uspořádání a řízení společnosti je prakticky stejná beze změny od jejího založení. V roce 2004 byla v rámci divize řídicích systémů rozšířena činnost o skupinu pro vodní elektrárny.

Vlastnická struktura akcionářů společnosti doznala podstatné změny v roce 1999, kdy se majoritním akcionářem stala společnost ČEZ, a. s. V tomto roce společnost rovněž přestěhovala své sídlo na stávající adresu Staňkova 557/18a.

Rozhodnutím valné hromady ze dne 27. 6. 2001 došlo ke změně původního názvu společnosti ORGREZ SC, a.s., na OSC, a.s., přičemž tato změna nabyla platnosti zápisem do Obchodního rejstříku dne 14. 12. 2001.

Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2016 a ISO 27001:2014

Společnost je členem Aliance české energetiky , která byla založena v září 2015 a sdružuje dodavatele pro jaderné elektrány.

S účinností od 1.2.2023 je společnost OSC, a.s. jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb.