zde se nacházíte:
Úvod

STEP

STEP (Support of the Trade and Electricity Production) je stavebnicový modulární informační a řídicí systém reálného času. STEP řídí výrobu elektrické energie v souladu s obchodními zájmy majitele elektrárenské společnosti, resp. výrobny v podmínkách liberalizovaného trhu s elektrickou energií.

Více informací

Slavíme 25 let!

Dne 15. července 1994 došlo k zápisu naší společnosti (tehdy ještě pod názvem ORGREZ SC, a.s.) do obchodního rejstříku. Od té doby uplynulo již 25 let! Po celou tuto dlouhou dobu se Vám, našim zákazníkům, snažíme nabízet ty nejkvalitnější inženýrské služby a produkty v oblasti energetiky. A doufáme, že tomu tak bude i v příštích 25 letech.

Nová grafická prezentace společnosti

Naše společnost přechází na novou grafickou prezentaci vycházející z nového loga a nové základní barvy společnosti. Nová grafická prezentace zahrnuje webové stránky, tištěné materiály i elektronické firemní dokumenty. Věříme, že nová, moderní prezentace nám pomůže lépe oslovit nové i stávající zákazníky.

O společnosti

Společnost OSC, a.s. je zaměřena na poskytování kvalitních, technicky vysoce odborných inženýrských služeb a produktů pro malé i velké výrobce, distributory a prodejce elektrické energie. Velikostí se řadí mezi středně velké podniky, což umožnuje individuální přístup k zákazníkům. Většina služeb je poskytována na míru na základě individuální smlouvy se zákazníkem. Úlohy řeší pružně vytvářené projektově orientované týmy, vedené vždy odborně zdatným a zkušeným projektovým vedoucím.

Počátky vzniku know-how jsou spjaty již s budováním automatizace v československé energetice. Tato dlouhá tradice umožnila postupné získání cenných zkušeností a bohatých odborných znalostí, jimiž společnost v současnosti disponuje.

Zakládáme si na profesionalitě a vysoké kvalitě poskytovaných služeb.

Více informací

Divize simulačních systémů

Aktivity divize jsou soustředěny především na vývoj, realizaci a dodávky moderních výcvikových simulátorů pro energetiku, zejména pro jaderné elektrárny. Vývojový tým má na tomto poli více jak třicetiletou tradici.

Zobrazit produkty

Divize řídicích systémů

Divize poskytuje široké spektrum inženýrských služeb spojených s návrhem, realizací a optimalizace automatických a monitorovacích systémů řízení, které se používají především pro aplikace v reálném čase v energetice. Tyto služby je divize schopna poskytnout zákazníkovi komplexně, od analýzy výchozího stavu, přes návrh řešení, vlastní realizaci navržených algoritmů, až po dodávku, nasazení a uvedení do provozu včetně seřízení a optimalizace funkce, dokumentace skutečného provedení, zaškolení a zajištění následného zákaznického servisu.

Zobrazit produkty

Vybrané reference

ČEZ, a.s. - Elektrárna Tušimice

2019
Garanční meření bateriového systému akumulace elektrické energie (BSAE) v elektrárně Tušimice

ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Dukovany

2018 - 2019
Záměna HW a migrace SW plnorozsahového trenažéru a displejového simulátoru jaderné elektrárny Dukovany

ČEPS, a.s.

2019
Návrh úprav Kodexu PS - nový způsob hodnocení služeb výkonové rovnováhy (SVR), přechod poskytování SVR na netto dodávku

C-Energy Planá s.r.o. - Teplárna Planá nad Lužnicí

2019
Terminál C-Energy Planá - úprava pro řízení bateriového úložiště ve službách výkonové rovnováhy pro ČEPS

ČEZ, a.s. - Přečerpávací elektrárna Dalešice

2005 - 2019
Certifikační měření podpůrných služeb schopnost ostrovního provozu, schopnost startu ze tmy a rychle startující zálohy na přečerpávací elektrárně Dalešice

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

2019
Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu

Aktuality