zde se nacházíte:
Úvod

Slavíme 25 let!

Dne 15. července 1994 došlo k zápisu naší společnosti (tehdy ještě pod názvem ORGREZ SC, a.s.) do obchodního rejstříku. Od té doby uplynulo již 25 let! Po celou tuto dlouhou dobu se Vám, našim zákazníkům, snažíme nabízet ty nejkvalitnější inženýrské služby a produkty v oblasti energetiky. A doufáme, že tomu tak bude i v příštích 25 letech.

STEP

STEP (Support of the Trade and Electricity Production) je stavebnicový modulární informační a řídicí systém reálného času. STEP řídí výrobu elektrické energie v souladu s obchodními zájmy majitele elektrárenské společnosti, resp. výrobny v podmínkách liberalizovaného trhu s elektrickou energií.

Více informací

Nová grafická prezentace společnosti

Naše společnost přechází na novou grafickou prezentaci vycházející z nového loga a nové základní barvy společnosti. Nová grafická prezentace zahrnuje webové stránky, tištěné materiály i elektronické firemní dokumenty. Věříme, že nová, moderní prezentace nám pomůže lépe oslovit nové i stávající zákazníky.

O společnosti

Společnost OSC, a.s. je zaměřena na poskytování kvalitních, technicky vysoce odborných inženýrských služeb a produktů pro malé i velké výrobce, distributory a prodejce elektrické energie. Velikostí se řadí mezi středně velké podniky, což umožnuje individuální přístup k zákazníkům. Většina služeb je poskytována na míru na základě individuální smlouvy se zákazníkem. Úlohy řeší pružně vytvářené projektově orientované týmy, vedené vždy odborně zdatným a zkušeným projektovým vedoucím.

Počátky vzniku know-how jsou spjaty již s budováním automatizace v československé energetice. Tato dlouhá tradice umožnila postupné získání cenných zkušeností a bohatých odborných znalostí, jimiž společnost v současnosti disponuje.

Zakládáme si na profesionalitě a vysoké kvalitě poskytovaných služeb.

Více informací

Divize simulačních systémů

Aktivity divize jsou soustředěny především na vývoj, realizaci a dodávky moderních výcvikových simulátorů pro energetiku, zejména pro jaderné elektrárny. Vývojový tým má na tomto poli více jak třicetiletou tradici.

Zobrazit produkty

Divize řídicích systémů

Divize poskytuje široké spektrum inženýrských služeb spojených s návrhem, realizací a optimalizace automatických a monitorovacích systémů řízení, které se používají především pro aplikace v reálném čase v energetice. Tyto služby je divize schopna poskytnout zákazníkovi komplexně, od analýzy výchozího stavu, přes návrh řešení, vlastní realizaci navržených algoritmů, až po dodávku, nasazení a uvedení do provozu včetně seřízení a optimalizace funkce, dokumentace skutečného provedení, zaškolení a zajištění následného zákaznického servisu.

Zobrazit produkty

Vybrané reference

ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník 1

2018 - 2019
Konverze algoritmů z řídicího systému ZAT do systému Ovation, optimalizace, účast na najíždění a seřízení kotlů K1, K2 a turbín TG1, TG2 v elektrárně Mělník 1

ČEZ, a.s.

2018
Úpravy terminálu elektráren Hodonín, Dětmarovice a Ledvice pro podporu provozu areálových odběrů

ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Temelín

2004 - 2019
Provádění projektových změn a jejich implementace v řídicím systému PCS (WDPF - Westinghouse) jaderné elektrárny Temelín.

Elektrárna Počerady, a.s. - Elektrárna Počerady

2018
Dálkové řízení bloků B2 až B5 elektrárny Počerady v ostrovním provozu

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

2018
Identifikační měření Kaplanovy turbíny před rekonstrukcí na vodní elektrárně Gammelänge (Švédsko)

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - Kombinát Vřesová

2001 - 2018
Certifikační měření podpůrných služeb primární regulace, sekundární regulace, minutové zálohy a schopnosti ostrovního provozu na blocích sekce Paroplyn kombinátu Vřesová

Aktuality