zde se nacházíte:
Úvod

Trenažéry jaderných elektráren

Naše společnost vyvinula, postavila, udržuje a průběžně rozvíjí trenažéry obou českých jaderných elektráren. Simulují v reálném čase a ve velkém detailu funkce většiny zařízení elektrárny v téměř úplném rozsahu jejich provozních režimů a jsou vybaveny plnohodnotnou replikou dozorny (velína). Slouží především pro výcvik operátorů, jimž umožňují cvičit standardní obsluhu zařízení i zvládání nestandardních situací či havárií.

Více informací

STEP

STEP (Support of the Trade and Electricity Production) je stavebnicový modulární informační a řídicí systém reálného času. STEP řídí výrobu elektrické energie v souladu s obchodními zájmy majitele elektrárenské společnosti, resp. výrobny v podmínkách liberalizovaného trhu s elektrickou energií.

Více informací

O společnosti

Společnost OSC, a.s. je zaměřena na poskytování kvalitních, technicky vysoce odborných inženýrských služeb a produktů pro malé i velké výrobce, distributory a prodejce elektrické energie. Velikostí se řadí mezi středně velké podniky, což umožnuje individuální přístup k zákazníkům. Většina služeb je poskytována na míru na základě individuální smlouvy se zákazníkem. Úlohy řeší pružně vytvářené projektově orientované týmy, vedené vždy odborně zdatným a zkušeným projektovým vedoucím.

Počátky vzniku know-how jsou spjaty již s budováním automatizace v československé energetice. Tato dlouhá tradice umožnila postupné získání cenných zkušeností a bohatých odborných znalostí, jimiž společnost v současnosti disponuje.

Zakládáme si na profesionalitě a vysoké kvalitě poskytovaných služeb.

Více informací

Divize simulačních systémů

Aktivity divize jsou soustředěny především na vývoj, realizaci a dodávky moderních výcvikových simulátorů pro energetiku, zejména pro jaderné elektrárny. Vývojový tým má na tomto poli více jak třicetiletou tradici.

Zobrazit produkty

Divize řídicích systémů

Divize poskytuje široké spektrum inženýrských služeb spojených s návrhem, realizací a optimalizace automatických a monitorovacích systémů řízení, které se používají především pro aplikace v reálném čase v energetice. Tyto služby je divize schopna poskytnout zákazníkovi komplexně, od analýzy výchozího stavu, přes návrh řešení, vlastní realizaci navržených algoritmů, až po dodávku, nasazení a uvedení do provozu včetně seřízení a optimalizace funkce, dokumentace skutečného provedení, zaškolení a zajištění následného zákaznického servisu.

Zobrazit produkty

Vybrané reference

ČEZ, a.s. - Elektrárna Tušimice

2019
Garanční meření bateriového systému akumulace elektrické energie (BSAE) v elektrárně Tušimice

ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Dukovany

2018 - 2019
Záměna HW a migrace SW plnorozsahového trenažéru a displejového simulátoru jaderné elektrárny Dukovany

ČEPS, a.s.

2019
Návrh úprav Kodexu PS - nový způsob hodnocení služeb výkonové rovnováhy (SVR), přechod poskytování SVR na netto dodávku

C-Energy Planá s.r.o. - Teplárna Planá nad Lužnicí

2019
Terminál C-Energy Planá - úprava pro řízení bateriového úložiště ve službách výkonové rovnováhy pro ČEPS

ČEZ, a.s. - Přečerpávací elektrárna Dalešice

2005 - 2019
Certifikační měření podpůrných služeb schopnost ostrovního provozu, schopnost startu ze tmy a rychle startující zálohy na přečerpávací elektrárně Dalešice

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

2019
Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu

Aktuality