zde se nacházíte:
Úvod

STEP

STEP (Support of the Trade and Electricity Production) je stavebnicový modulární informační a řídicí systém reálného času. STEP řídí výrobu elektrické energie v souladu s obchodními zájmy majitele elektrárenské společnosti, resp. výrobny v podmínkách liberalizovaného trhu s elektrickou energií.

Více informací

Nová grafická prezentace společnosti

Naše společnost přechází na novou grafickou prezentaci vycházející z nového loga a nové základní barvy společnosti. Nová grafická prezentace zahrnuje webové stránky, tištěné materiály i elektronické firemní dokumenty. Věříme, že nová, moderní prezentace nám pomůže lépe oslovit nové i stávající zákazníky.

O společnosti

Společnost OSC, a.s. je zaměřena na poskytování kvalitních, technicky vysoce odborných inženýrských služeb a produktů pro malé i velké výrobce, distributory a prodejce elektrické energie. Velikostí se řadí mezi středně velké podniky, což umožnuje individuální přístup k zákazníkům. Většina služeb je poskytována na míru na základě individuální smlouvy se zákazníkem. Úlohy řeší pružně vytvářené projektově orientované týmy, vedené vždy odborně zdatným a zkušeným projektovým vedoucím.

Počátky vzniku know-how jsou spjaty již s budováním automatizace v československé energetice. Tato dlouhá tradice umožnila postupné získání cenných zkušeností a bohatých odborných znalostí, jimiž společnost v současnosti disponuje.

Zakládáme si na profesionalitě a vysoké kvalitě poskytovaných služeb.

Více informací

Divize simulačních systémů

Aktivity divize jsou soustředěny především na vývoj, realizaci a dodávky moderních výcvikových simulátorů pro energetiku, zejména pro jaderné elektrárny. Vývojový tým má na tomto poli více jak třicetiletou tradici.

Zobrazit produkty

Divize řídicích systémů

Divize poskytuje široké spektrum inženýrských služeb spojených s návrhem, realizací a optimalizace automatických a monitorovacích systémů řízení, které se používají především pro aplikace v reálném čase v energetice. Tyto služby je divize schopna poskytnout zákazníkovi komplexně, od analýzy výchozího stavu, přes návrh řešení, vlastní realizaci navržených algoritmů, až po dodávku, nasazení a uvedení do provozu včetně seřízení a optimalizace funkce, dokumentace skutečného provedení, zaškolení a zajištění následného zákaznického servisu.

Zobrazit produkty

Vybrané reference

ČEZ

2016 - 2017
Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných terminálů elektráren ČEZ. Implementace automatického dálkového řízení vybraných bloků elektráren z dispečinku ČEPS v ostrovním provozu (LFCOP).

Albioma Le Moule

2016 - 2017
Návrh, realizace, seřízení a optimalizace regulace turbiny na elektrárně Albioma Le Moule, Guadeloupe (Francouzké Antily)

Jaderná elektrárna Temelín

2004 - 2018
Provádění projektových změn a jejich implementace v řídicím systému PCS (WDPF - Westinghouse) jaderné elektrárny Temelín.

Elektrárna Dětmarovice

2006 - 2017
Certifikační měření podpůrných služeb primární, sekundární regulace a minutové zálohy dostupné v čase 15 minut na blocích elektrárny Dětmarovice.

Vodní elektrárna Dönje (Švédsko)

2016
Vodní elektrárna Dönje (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu.

Tvrdošín a Ružín II (Slovensko)

2016
Optimalizace vazby mezi rozvaděčovým a oběžným kolem na vodních elektrárnách Tvrdošín a Ružín II (Slovensko)

Aktuality