zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Divize simulačních systémů

Divize simulačních systémů

Aktivity divize jsou soustředěny především na vývoj, realizaci a dodávky moderních výcvikových simulátorů pro energetiku, zejména pro jaderné elektrárny. Vývojový tým má na tomto poli více jak třicetiletou tradici.

Simulátory jsou vyvíjeny projektovým způsobem a dodávány jako komplexní sestava hardware a software formou dodávky na klíč, počínaje individuálním projektovým návrhem simulátoru až po předání kompletního, odzkoušeného zařízení instalovaného u zákazníka, včetně vyškolení personálu pro jeho obsluhu a údržbu. Možné jsou však i dodávky pouze dílčích zařízení nebo vybraných činností, například při inovaci dříve dodaných systémů. 

Divize poskytuje k simulátorům rovněž dlouhodobou technickou podporu a servis u zákazníka, expertní služby, poradenství a průběžně provádí jejich dílčí úpravy, zdokonalování a modernizace. 

Plnorozsahové trenažéry typu replika

Jedná se především o simulátory jaderných elektráren simulující v reálném čase a ve velkém detailu funkce většiny zařízení v téměř plném rozsahu jejich provozních režimů a jsou vybaveny plnohodnotnou reálnou replikou dozorny (velína). Jsou určeny především pro výcvik operátorů, jimž umožňují cvičit standardní obsluhu zařízení i zvládání nestandardních situací či havárií. 

Vzhledem ke stupni věrnosti, rozsahu a komplexnosti simulovaných dějů, stejně jako díky pokročilým uživatelským nástrojům pro jejich kontrolu a řízení, se dodané simulátory s výhodou používají stále více i pro podporu inženýrských činností, jako jsou například návrh a funkční ověřování rozsáhlých a složitých algoritmů systémů řízení, pro verifikaci a validaci provozních předpisů pro normální, abnormální a havarijní provozní stavy nebo pro úlohy spojené s návrhem a validaci prostředí pro styk s obsluhou (HMI/GUI). 

V neposlední řadě se tyto simulátory s výhodou používají rovněž jako analytické nástroje na podporu inženýrských činností při uvádění elektrárny a jejího řídicího systému do provozu a také při následných jejích modifikacích a modernizacích.

Displejové simulátory

Od trenažérů typu replika se liší tím, že plnohodnotná reálná replika dozorny (velína) je u nich nahrazena detailní vizualizací ovládacích panelů na grafických displejích. Z důvodu méně komfortní manipulace jsou možnosti jejich použití pro výcvik částečně omezené. Stejně jako trenažéry typu replika však i displejové simulátory jaderných elektráren mohou plnohodnotně simulovat v reálném čase a ve velkém detailu funkce většiny zařízení v téměř plném rozsahu jejich provozních režimů, dobře proto slouží jako efektivní nástroj při praktické výuce operátorů i provozního personálu.

Dále se displejové simulátory používají jako velmi efektivní podpora inženýrských činnosti, zejména při návrhu a funkčním ověřování rozsáhlých a složitých algoritmů systémů řízení, pro verifikaci a validaci provozních předpisů pro normální, abnormální a havarijní provozní stavy nebo pro úlohy spojené s návrhem a validaci prostředí pro styk s obsluhou (HMI/GUI). 

V neposlední řadě pak slouží také jako analytický nástroj na podporu inženýrských činností při uvádění elektrárny a jejího řídicího systému do provozu a také při jejích modifikacích a modernizacích.

Reference

2004 - 2018

ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Temelín

Provádění projektových změn a jejich implementace v řídicím systému PCS (WDPF - Westinghouse) jaderné elektrárny Temelín
2017 - 2018

E.ON Energie, a.s. - Dispečink E.ON Brno

Dodávka terminálu vodní elektrárny Vranov na Dyjí pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu
2017 - 2018

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko)

Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanových turbín do provozu