zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Divize simulačních systémů

Divize simulačních systémů

Aktivity divize jsou soustředěny především na vývoj, realizaci a dodávky moderních výcvikových simulátorů pro energetiku, zejména pro jaderné elektrárny. Vývojový tým má na tomto poli více jak třicetiletou tradici.

Simulátory jsou vyvíjeny projektovým způsobem a dodávány jako komplexní sestava hardware a software formou dodávky na klíč, počínaje individuálním projektovým návrhem simulátoru až po předání kompletního, odzkoušeného zařízení instalovaného u zákazníka, včetně vyškolení personálu pro jeho obsluhu a údržbu. Možné jsou však i dodávky pouze dílčích zařízení nebo vybraných činností, například při inovaci dříve dodaných systémů. 

Divize poskytuje k simulátorům rovněž dlouhodobou technickou podporu a servis u zákazníka, expertní služby, poradenství a průběžně provádí jejich dílčí úpravy, zdokonalování a modernizace. 

Plnorozsahové trenažéry typu replika

Jedná se především o simulátory jaderných elektráren simulující v reálném čase a ve velkém detailu funkce většiny zařízení v téměř plném rozsahu jejich provozních režimů a jsou vybaveny plnohodnotnou reálnou replikou dozorny (velína). Jsou určeny především pro výcvik operátorů, jimž umožňují cvičit standardní obsluhu zařízení i zvládání nestandardních situací či havárií. 

Vzhledem ke stupni věrnosti, rozsahu a komplexnosti simulovaných dějů, stejně jako díky pokročilým uživatelským nástrojům pro jejich kontrolu a řízení, se dodané simulátory s výhodou používají stále více i pro podporu inženýrských činností, jako jsou například návrh a funkční ověřování rozsáhlých a složitých algoritmů systémů řízení, pro verifikaci a validaci provozních předpisů pro normální, abnormální a havarijní provozní stavy nebo pro úlohy spojené s návrhem a validaci prostředí pro styk s obsluhou (HMI/GUI). 

V neposlední řadě se tyto simulátory s výhodou používají rovněž jako analytické nástroje na podporu inženýrských činností při uvádění elektrárny a jejího řídicího systému do provozu a také při následných jejích modifikacích a modernizacích.

Displejové simulátory

Od trenažérů typu replika se liší tím, že plnohodnotná reálná replika dozorny (velína) je u nich nahrazena detailní vizualizací ovládacích panelů na grafických displejích. Z důvodu méně komfortní manipulace jsou možnosti jejich použití pro výcvik částečně omezené. Stejně jako trenažéry typu replika však i displejové simulátory jaderných elektráren mohou plnohodnotně simulovat v reálném čase a ve velkém detailu funkce většiny zařízení v téměř plném rozsahu jejich provozních režimů, dobře proto slouží jako efektivní nástroj při praktické výuce operátorů i provozního personálu.

Dále se displejové simulátory používají jako velmi efektivní podpora inženýrských činnosti, zejména při návrhu a funkčním ověřování rozsáhlých a složitých algoritmů systémů řízení, pro verifikaci a validaci provozních předpisů pro normální, abnormální a havarijní provozní stavy nebo pro úlohy spojené s návrhem a validaci prostředí pro styk s obsluhou (HMI/GUI). 

V neposlední řadě pak slouží také jako analytický nástroj na podporu inženýrských činností při uvádění elektrárny a jejího řídicího systému do provozu a také při jejích modifikacích a modernizacích.

Reference

2018 - 2019

ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník 1

Konverze algoritmů z řídicího systému ZAT do systému Ovation, optimalizace, účast na najíždění a seřízení kotlů K1, K2 a turbín TG1, TG2 v elektrárně Mělník 1
2002 - 2018

Letiště Praha - Ruzyně

Dodávka displejů DT100-4 a DT100-6 pro zobrazení času pro letiště Praha - Ruzyně; repase dodaných displejů po 16 letech provozu
2018

Argos Elektro, a.s.

Dodávka časových serverů GPSNTP s aktivní anténou