zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Garanční měření

Garanční a ověřovací měření

Garanční a ověřovací měření

OSC, a.s., jako nezávislá organizace dlouhodobě provádí garanční (GM) a ověřovací měření vodních turbín a čerpadel v České republice i zahraničí. Měřicí skupina OSC disponuje širokou škálou moderní měřicí aparatury a kalibrovaných snímačů pro záznam nezbytných parametrů strojů. Měření jsou vykonávána dle platných norem a schválených projektů, probíhají na stavbě nebo i na zkušebnách výrobců strojů.  Na zkušebně používáme vlastní měřicí aparaturu, která umožňuje nezávislé provedení a vyhodnocení modelových testů, čímž zákazník šetří čas a prostředky za instalaci modelu na cizí nezávislé zkušebně.

Používání standardních metod měření účinnosti v souladu s platnými normami:

  • přímé měření účinnosti - termodynamická metoda,
  • nepřímé stanovení účinnosti (měření průtoku, výkonu a spádu):

    • absolutní měření průtoku (Gibsonova metoda, hydrometrování, atd.)
    • relativní/indexové měření průtoku pro stanovení relativní účinnosti stroje

Postup měření:

  • vypracování projektu měření, jeho projednání a odsouhlasení s dodavatelem i odběratelem zařízení (OSC může poskytnout kvalifikovaného odborníka jako předsedu komise GM),
  • transparentní měření na díle s průběžným vyhodnocením naměřených dat a předložením předběžných výsledků,
  • zpracování závěrečné zprávy, její projednání a schválení oběma smluvními stranami.


Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík