zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Terminál elektrárny

Terminál elektrárny

Terminál elektrárny

Terminál (TELE) je technický prostředek pro efektivní řešení problematiky řízení provozu výrobny elektrické energie. TELE zajišťuje řízení dodávky silové elektrické energie, řízení při poskytování podpůrných služeb pro ČEPS a/nebo řízení provozu výrobny z jiných autorit mimo vlastní energetický objekt (významný zákazník) nebo v jeho rámci (podnikový dispečink).

Hlavní vlastností TELE je podpora pro kompletní realizaci řetězce plánování, řízení, vyhodnocení provozu výroby a dodávky silové elektrické energie, regulační energie a podpůrných služeb v reálném čase a to ve všech návaznostech. Podmínkou efektivnosti řízení je respektování obchodních závazků a technických možností zařízení, které TELE průběžně sleduje.

Reference

2004 - 2018

ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Temelín

Provádění projektových změn a jejich implementace v řídicím systému PCS (WDPF - Westinghouse) jaderné elektrárny Temelín
2017 - 2018

E.ON Energie, a.s. - Dispečink E.ON Brno

Dodávka terminálu vodní elektrárny Vranov na Dyjí pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu
2017 - 2018

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko)

Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanových turbín do provozu