zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Ultrazvuk

Měření průtoku ultrazvukem

Měření průtoku ultrazvukem

  • principem je měření rychlosti proudícího média v definovaném průřezu pomocí šířícího se ultrazvukového signálu (vyhodnocení doby průchodu signálu mezi sondami nebo posunu Dopplerovy frekvence akustické vlny odražené od proudícího média),
  • nutná znalost rozměrů potrubí, jeho materiálu a stavu vnitřního povrchu (nánosy a usazeniny mohou měření znemožnit nebo výsledky zkreslovat),
  • potrubí musí být přístupné, s dostatečnými ustalovacími délkami před a za místem měření,
  • pro rychlosti proudění (0.3 ÷ 12 m/s) a průměry potrubí (12 mm ÷ 7.6 m),
  • měření průtoků vody hydraulickými stroji, měření průsaků přes uzavírací armatury a rozvaděče, měření kapalin v pomocných okruzích (mazání, chlazení), ...,
  • systematická nejistota měření: ± 2 až ± 5 % (příložné sondy s měřením v jedné rovině).

 

 

Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík
watches replica