zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Objemová metoda

Objemová metoda

Objemová metoda

  • principem je měření změny objemu vody za definovaný čas,
  • nutný prostor s dobře definovaný průřezem (přivaděč, hradidlové šachty, atd.),
  • pro měření spíše menších turbín i čerpadel,
  • měření průtoků vody hydraulickými stroji, měření průsaků přes uzavírací armatury a rozvaděče, měření kapalin pomocných okruhů (mazací okruhy, chladicí systémy, atd.),
  • nejistota měření: ± 1.0 ÷ ± 2.0 %.

 

 

Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík
watches replica