zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Technická pomoc

Technická pomoc při uvádění strojů do provozu

Technická pomoc při uvádění strojů do provozu

Firma OSC, a.s. poskytuje komplexní a profesionální služby při uvádění vodních strojů do provozu (UDP). Všechny činnosti jsou prováděny v souladu s platnými normami a dle požadavků dodavatelů strojního vybavení. Služby jsou poskytovány jak v přípravné fázi u dodavatele (formou konzultací), tak zejména na díle (vlastní uvádění do provozu) a zahrnují:

  • konzultace a odborné poradenství,
  • spolupráce s dodavateli ostatních technologických celků (řídicí systém, generátor, atd.),
  • rychlá analýza zaznamenaných dat (provozní snímače i vlastní měřicí aparatura),
  • odhalování příčin problémů a pomoc při jejich řešení,
  • nastavování provozních snímačů, testování ochran, vyladění regulace,
  • vyhodnocení důležitých parametrů dle norem a garancí, např. časy zavření akčních orgánů, průsaky vody, vibrace, tlakové pulsace a hluk,
  • ověření požadovaných energetických parametrů stroje (dosažení výkonu, tvar křivky účinnosti, popř. garantované hodnoty účinnosti, atp.),
  • optimalizace provozu stroje po UDP (zejm. vazba RK – OK u Kaplanových turbín),
  • dokumentace chování stroje po UDP (záznamy suchých zkoušek, regulačních pochodů, dynamického chování i přechodových dějů).

 

 

Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík