zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Optimalizace provozu

Optimalizace provozu vodních elektráren a čerpacích stanic

Optimalizace provozu vodních elektráren a čerpacích stanic

Pro vodní energetická zařízení (turbíny, čerpadla) nabízí společnost OSC, a.s., širokou škálu měření a testů pro posouzení aktuálního stavu. Na základě výsledků pak vzniká posouzení a návrh optimalizace provozu zařízení s ohledem na účinnost, hospodárnost a limity provozu, např.:

  • návrh provozního diagramu stroje s ohledem na pulsace, vibrace a kavitační emise,
  • stanovení provozního bodu při sólo provozu a při souběhu strojů,
  • optimalizace vazby mezi rozvaděčem a oběžným kolem Kaplanových turbín s ohledem na účinnost i další parametry (kavitace, vibrace, pulsace tlaku a výkonu).
    Správné nastavení vazby může být jednoduše dosaženo i výrazné zvýšení efektivnosti provozu stroje - rychlá návratnost investice do měření.
  • optimalizace provozu z hlediska minimálních provozních nákladů (např. stanovení křivek měrné spotřeby energie pro různé spády/dopravní výšky).

Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík