zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > VE Slapy – garanční měření TG1 po GO

VE Slapy – garanční měření TG1 po GO

03.08.2022

Na jaře 2021 a v lednu 2022 proběhlo na VE Slapy garanční měření (GM) soustrojí TG1 po rekonstrukci. Stroj byl proměřen při 4 spádech, průtok vody byl měřen Gibsonovou metodou.

Vedle stanovení účinnosti turbíny byly ve spolupráci se společností Litostroj Engineering, a.s. vyhodnoceny i významné dynamické parametry stroje jako např. relativní a absolutní vibrace, tlakové pulsace, hlukové a kavitační emise, atd., včetně porovnání se stejnými parametry stroje před jeho odstávkou.

Měření prokázalo splnění všech garantovaných hodnot účinností, maximálního výkonu, vibrací i dalších ověřovaných parametrů. Rovněž byla navržena optimální spádově závislá vazba RK-OK, která zajistí efektivní využití hydroenergetického potenciálu zpracovávaného soustrojím TG1.