zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality

Performance test soustrojí G3 HPP Gammelänge, Švédsko

16.11.2018

Koncem října byl na švédské vodní elektrárně Gammelänge proveden performance test soustrojí G3 (25 MW) před jeho plánovanou rekonstrukcí. Provozovatelem elektrárny je společnost Fortum Generation AB, zhotovitelem rekonstrukce turbíny je společnost ČKD Blansko Holding, a. s.


Účelem měření bylo zaznamenat a vyhodnotit významné parametry a provozní chování stávajícího stroje (relativní i absolutní vibrace turbíny, hluk, zvýšení otáček a tlaků při havarijním odstavení stroje, atd.). Výsledky měření budou zohledněny při návrzích rekonstruovaných částí stroje a rovněž budou sloužit pro srovnání chování soustrojí G3 před a po rekonstrukci.