zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > Optimalizace vazeb strojů na vybraných elektrárnách v Rakousku

Optimalizace vazeb strojů na vybraných elektrárnách v Rakousku

07.12.2020

Ve dnech 21. 9. 2020 až 2. 10. 2020 bylo pro rakouskou společnost Wien Energie provedeno měření na pěti přímoproudých Kaplanových turbínách v celkem čtyřech vodních elektrárnách. Účelem měření bylo ověření správnosti nastavení stávajících vazeb rozvaděč – oběžné kolo a případná optimalizace těchto vazeb s ohledem na maximální účinnost. Pro stanovení průtoku bylo ve všech případech použito indexové metody měřením tlakové diference na turbíně.

Elektrárna Unzmarkt-Frauenburg
Na této elektrárně jsou dvě identická soustrojí, přičemž  stroj TG2 vykazoval oproti TG1 značně horší účinnost, i když nastavení vazeb rozvaděč – oběžné kolo bylo pro oba stroje stejné. Optimalizací se u stroje TG2 dosáhlo navýšení účinnosti a tím i výroby o cca 3 %. V případě  stroje TG1 došlo k navýšení účinnosti až o 1 %.

Elektrárny Kindberg a Mürzhofen
Tyto dvě elektrárny mají podobné uspořádání, vždy s jedním instalovaným strojem. V obou dvou případech se optimalizací dosáhlo navýšení účinnosti až o 1 %.

Elektrárna Berndorf
Na elektrárně proběhla kompletní instalace a ověření měřící aparatury, ale před zahájením měření bylo zjištěno, že v čase vyhrazeném pro zkoušky není možné v řídicím systému rozvázat vazbu. Měření na této elektrárně se proto neuskutečnilo.