zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > Optimalizace vazeb strojů na vybraných elektrárnách v Bulharsku

Optimalizace vazeb strojů na vybraných elektrárnách v Bulharsku

03.08.2022

Ve dnech 17. - 25. 5 2022 bylo pro společnost VEZ Svoge EOOD provedeno měření čtyř přímoproudých Kaplanových turbín na  bulharských vodních elektrárnách HPP Lakatnik, HPP Svrajen, HPP Opletnya a HPP Tserovo. Tyto elektrárny (na každé instalováno jedno soustrojí s výkonem cca 3 MW) tvoří kaskádu na řece Iskar severně od Sofie.

Cílem měření bylo posoudit správnost stávajících vazeb rozvaděč – oběžné kolo a popřípadě provést jejich optimalizaci s ohledem na maximální účinnost soustrojí a akceptovatelné kavitační emise. Průtok byl stanovován indexově z hodnot tlakové diference na turbíně, a to buď přímo měřené, nebo vyhodnocené z rozdílu hodnot dvou tlakových snímačů. Na HPP Opletnya však musel být kvůli nevěrohodným výsledkům zvolen náhradní způsob stanovení průtoku.

Výsledky měření na všech elektrárnách ukázaly drobné odchylky stávajících vazeb, kdy jejich optimalizací lze dosáhnout lokálního zvýšení účinnosti soustrojí až o 2 %.