zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Indexová metoda

Indexové měření průtoku

Indexové měření průtoku

  • stanovení relativního průtokupro měření turbín i čerpadel,
  • měření veličiny úměrné velikosti průtoku, např.:

    • poloha jehly a tlak vody v dýze Peltonových turbín,
    • tlaková diference dp na vhodné části hydraulického stroje podle vztahu Q = k*dpe (spirála turbíny/metoda Winter-Kennedy, savka čerpadla, tlaková diference na koleni nebo kuželi potrubí, odběry na přímoproudé turbíně),

  • bez omezení průtoku a spádu/dopravní výšky,
  • pro optimalizaci provozu turbín s dvojitou regulací,
  • pro přejímací zkoušky třídy B podle normy IEC EN 62 006.

Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík