zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Servis regulací

Servis regulací

Seřizování regulačních obvodů energetických zařízení

Během provozu každého energetického zařízení dochází k jeho opotřebování a následným opravám. Jedním z mnoha důsledků těchto procesů je změna technických parametrů zařízení a tím změna jeho funkčních vlastností. Správná funkčnost provozovaného zařízení jako celku je součinem vyhovujícího stavu technologie a správného nastavení regulačních obvodů.

Každé provozované zařízení však mění díky nejrůznějším vlivům postupně své vlastnosti. Měnícím se vlastnostem zařízení je vhodné přizpůsobovat seřízení a nastavení regulačních obvodů. Mezi hlavní přínosy takového správného seřízení patří: 

  • zvýšení stability provozu a spolehlivosti provozovaného zařízení,
  • snížení emisí,
  • zvýšení účinnosti,
  • snížení namáhání akčních orgánů. 

Reference

2004 - 2018

ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Temelín

Provádění projektových změn a jejich implementace v řídicím systému PCS (WDPF - Westinghouse) jaderné elektrárny Temelín
2017 - 2018

E.ON Energie, a.s. - Dispečink E.ON Brno

Dodávka terminálu vodní elektrárny Vranov na Dyjí pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu
2017 - 2018

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko)

Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanových turbín do provozu