zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Měření a optimalizace spalování

Měření a optimalizace spalování

Měření a optimalizace spalování

OSC poskytuje široké spektrum služeb, týkajících se provozu technologických zařízení energetických výroben. Nabízené služby lze rozdělit do dvou skupin:

  • řešení provozních problémů zařízení,
  • optimalizace provozu zařízení při maximálním využití jeho stávajících možností.

Přínos pro zákazníka spočívá ve zvýšení ekonomie a efektivnosti provozu technologického zařízení (např. redukcí tvorby NOX , snížením poruchových výpadků zařízení vlivem nevhodného provozování, rozšířením regulačního rozsahu zařízení, uzpůsobením provozu zařízení na změnu palivové základny nebo po konstrukčních úpravách, ap.).

Prohlédnout produktový list

Reference

2004 - 2018

ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Temelín

Provádění projektových změn a jejich implementace v řídicím systému PCS (WDPF - Westinghouse) jaderné elektrárny Temelín
2017 - 2018

E.ON Energie, a.s. - Dispečink E.ON Brno

Dodávka terminálu vodní elektrárny Vranov na Dyjí pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu
2017 - 2018

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko)

Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanových turbín do provozu