zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Komplexní podpora přo uvádění zařírwní do provozu

Komplexní podpora při uvádění zařízení do provozu

Komplexní podpora při uvádění zařízení do provozu

Komplexní podpora pro řízení výroby elektrické energie a tepla představuje široké spektrum inženýrských služeb a produktů souvisejících s projektem, výstavbou a provozem energetických objektů. Komplexní podpora zahrnuje:

  • inženýrské služby, konzultace a odborné poradenství
  • dodávku vlastních produktů OSC z oblasti řídicích a informačních systémů

Přínosy aplikace komplexní podpory spočívají zejména ve vytipování a nalezení existujících rezerv provozu energetických zařízení a v realizaci opatření vedoucích k využití těchto rezerv.

Prohlédnout produktový list

Reference

2004 - 2018

ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Temelín

Provádění projektových změn a jejich implementace v řídicím systému PCS (WDPF - Westinghouse) jaderné elektrárny Temelín
2017 - 2018

E.ON Energie, a.s. - Dispečink E.ON Brno

Dodávka terminálu vodní elektrárny Vranov na Dyjí pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu
2017 - 2018

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko)

Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanových turbín do provozu