zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Diagnostika průmyslových zařízení

Diagnostika průmyslových zařízení

Diagnostika průmyslových zařízení

Diagnostika bez zásahu do provozu zařízení (nonimpaktní diagnostika) je moderní metoda zjišťování a vyhodnocování provozního stavu a vlastností průmyslových zařízení.

Je to způsob identifikace stavu zařízení založený na vyhodnocení provozních dat získaných za běžného provozu, tedy bez vlivu na jeho provoz.

Nonimpaktní diagnostika najde uplatnění především v nepřetržitých provozech průmyslových zařízení, kde každá neplánovaná odstávka zařízení způsobuje provozní problémy a související ekonomické ztráty. V těchto provozech je nutné maximálně dbát na správnou diagnostiku stavu zařízení a z ní vycházející vhodné plánování oprav. Pouze tak je možné zajistit bezpečný a spolehlivý provoz zařízení vedoucí k maximální ekonomické efektivitě provozu.

Prohlédnout produktový list

Reference

2004 - 2018

ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Temelín

Provádění projektových změn a jejich implementace v řídicím systému PCS (WDPF - Westinghouse) jaderné elektrárny Temelín
2017 - 2018

E.ON Energie, a.s. - Dispečink E.ON Brno

Dodávka terminálu vodní elektrárny Vranov na Dyjí pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu
2017 - 2018

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko)

Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanových turbín do provozu