zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Management spotřeby a zdrojů

Management spotřeby a zdrojů

Management spotřeby a zdrojů

DIGRAST (DIspečerský GRAfický SysTém) je informační systém určený pro pracoviště dispečinků energetických podniků. Velice přehledně a názorně informuje v reálném čase dispečery o odběru elektrické energie v celé sledované soustavě. Jeho hlavním posláním je ulehčit dispečerům práci při řízení dané soustavy podle sjednané hodnoty.

DIGRAST je nadstavbou systémů měření elektrické práce, které zajišťují synchronní sběr údajů o elektrické práci z měřených bodů (předávací místa, rozvodny, výrobny el. energie atd.) v reálném čase. Mohou být použity systémy sběru elektrické práce z produkce OSC, a.s. nebo cizích firem. Systémy je možné navzájem zálohovat nebo zdvojovat. Pro komunikaci s měřenými místy systémy využívají přímé linky (metalické či optické) nebo GSM sítě - GPRS.

Prohlédnout produktový list

Reference

2010 - 2019

C-Energy Planá s.r.o. - Teplárna Planá nad Lužnicí

Certifikace služeb výkonové rovnováhy aFRP (sekundární regulace) a mFRP (minutová záloha dostupná v čase 5 a 15 minut) na zařízení teplárny Planá nad Lužnicí
2014 - 2019

C-Energy Planá s.r.o. - Teplárna Planá nad Lužnicí

Zpracování Studie provozních možností modernizovaného provozu teplárny Planá nad Lužnicí poskytovat podpůrné služby, aktualizace Studie po instalaci bateriového úložiště energie a plynových motorgenerátorů 5 a 6
2019

C-Energy Planá s.r.o. - Teplárna Planá nad Lužnicí

Terminál C-Energy Planá - úprava pro řízení bateriového úložiště ve službách výkonové rovnováhy pro ČEPS