zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Management spotřeby a zdrojů

Management spotřeby a zdrojů

Management spotřeby a zdrojů

DIGRAST (DIspečerský GRAfický SysTém) je informační systém určený pro pracoviště dispečinků energetických podniků. Velice přehledně a názorně informuje v reálném čase dispečery o odběru elektrické energie v celé sledované soustavě. Jeho hlavním posláním je ulehčit dispečerům práci při řízení dané soustavy podle sjednané hodnoty.

DIGRAST je nadstavbou systémů měření elektrické práce, které zajišťují synchronní sběr údajů o elektrické práci z měřených bodů (předávací místa, rozvodny, výrobny el. energie atd.) v reálném čase. Mohou být použity systémy sběru elektrické práce z produkce OSC, a.s. nebo cizích firem. Systémy je možné navzájem zálohovat nebo zdvojovat. Pro komunikaci s měřenými místy systémy využívají přímé linky (metalické či optické) nebo GSM sítě - GPRS.

Prohlédnout produktový list

Reference

2018 - 2019

ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník 1

Konverze algoritmů z řídicího systému ZAT do systému Ovation, optimalizace, účast na najíždění a seřízení kotlů K1, K2 a turbín TG1, TG2 v elektrárně Mělník 1
2002 - 2018

Letiště Praha - Ruzyně

Dodávka displejů DT100-4 a DT100-6 pro zobrazení času pro letiště Praha - Ruzyně; repase dodaných displejů po 16 letech provozu
2018

Argos Elektro, a.s.

Dodávka časových serverů GPSNTP s aktivní anténou