zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Management spotřeby a zdrojů

Management spotřeby a zdrojů

Management spotřeby a zdrojů

DIGRAST (DIspečerský GRAfický SysTém) je informační systém určený pro pracoviště dispečinků energetických podniků. Velice přehledně a názorně informuje v reálném čase dispečery o odběru elektrické energie v celé sledované soustavě. Jeho hlavním posláním je ulehčit dispečerům práci při řízení dané soustavy podle sjednané hodnoty.

DIGRAST je nadstavbou systémů měření elektrické práce, které zajišťují synchronní sběr údajů o elektrické práci z měřených bodů (předávací místa, rozvodny, výrobny el. energie atd.) v reálném čase. Mohou být použity systémy sběru elektrické práce z produkce OSC, a.s. nebo cizích firem. Systémy je možné navzájem zálohovat nebo zdvojovat. Pro komunikaci s měřenými místy systémy využívají přímé linky (metalické či optické) nebo GSM sítě - GPRS.

Prohlédnout produktový list

Reference

2004 - 2018

ČEZ, a.s. - Jaderná elektrárna Temelín

Provádění projektových změn a jejich implementace v řídicím systému PCS (WDPF - Westinghouse) jaderné elektrárny Temelín
2017 - 2018

E.ON Energie, a.s. - Dispečink E.ON Brno

Dodávka terminálu vodní elektrárny Vranov na Dyjí pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu
2017 - 2018

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko)

Vodní elektrárna Svarthalsforsen (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanových turbín do provozu