zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Prandtl

Měření průtoku Prandtlovými sondami

Měření průtoku Prandtlovými sondami

  • založeno na měření dynamického tlaku v bodech průřezu s ustáleným prouděním,
  • pro měření v uzavřených potrubích známých rozměrů,
  • pro stanovení průtoků vzdušin v technologiích, popř. součást měření ztrát generátorů kalorimetrickou metodou,
  • systematická nejistota měření: ± 1.5 až ± 2.5 %.

 

 

Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík