zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Konzultační činnost

Konzultační a analytické služby

Konzultační a analytické služby

Společnost OSC, a.s. poskytuje svým zákazníkům expertní konzultace i operativně poskytované analytické služby dle jejich konkrétních požadavků.

Technická pomoc projektantům a investorům

  • pomoc při tvorbě zadávací dokumentace (např. definice garantovaných parametrů, volba strojů),
  • pomoc při výběrových řízení,
  • návrh měřicích míst s ohledem na konkrétní podmínky díla.

Operativní pomoc provozovatelům

  • analýza provozních dat nebo dat z měřicí aparatury OSC,
  • zapůjčení (včetně případné instalace) měřicí techniky na dílo,
  • diagnostická měření.

Aplikace moderních měřících metod

  • zaškolení pro jednotlivé měřící metody průtoku, účinnosti apod.,
  • návrh vybavení měřících pracovišť,
  • dodávky měřící aparatura na klíč.


Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík