zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Gibson

Měření průtoku metodou tlak - čas (Gibsonova metoda)

Měření průtoku metodou tlak - čas (Gibsonova metoda)

 • primární metoda měření absolutního průtoku založená na Newtonových pohybových zákonech,
 • využívá vztah mezi změnou rozdílu tlaku mezi dvěma průřezy potrubí a zpomalením vodní hmoty mezi těmito průřezy po rychlém zastavení průtoku,
 • pro měření turbín i čerpadel,
 • pro stroje s přivaděči s minimální délkou přímého úseku 10 m,
 • bez omezení spádu/dopravní výšky,
 • je třeba znát přesné rozměry přivaděče v měřicím úseku (změřením na díle nebo dle přesné výkresové dokumentace),
 • nutnost vyvolat v potrubí vodní ráz (havarijním/rychlým zastavením stroje),
 • instalace snímačů vně nebo uvnitř přivaděče,
 • jsme vybaveni potřebnou technikou pro tuto metodu,
 • malé, nebo žádné omezení provozu stroje při instalaci aparatury,
 • rychlá instalace/demontáž i vlastní měření,
 • cenově velmi výhodná metoda ve srovnání např. s hydrometrickými vrtulemi,
 • typická nejistota měření: ± 1.0 až ± 1.5 %,
 • více než 30-ti leté zkušenosti s touto metodou.

Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík