zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > VE Kamýk – garanční měření TG2 a TG4

VE Kamýk – garanční měření TG2 a TG4

06.05.2022

Na přelomu května a června 2021 se na VE Kamýk uskutečnilo garanční měření soustrojí TG2 a TG4 po rekonstrukci. Každý stroj byl proměřen při třech spádech, průtok vody byl měřen hydrometrickými vrtulemi.

Vedle stanovení účinnosti turbíny byly ve spolupráci se společností Litostroj Engineering, a.s. vyhodnoceny i významné dynamické parametry strojů, jako např. relativní a absolutní vibrace, tlakové pulsace, hlukové emise, atp.

Měření prokázalo na obou strojích splnění všech garantovaných hodnot účinností i vibrací, rovněž byla navržena optimální vazba RK-OK, která zajistí hospodárné využití hydroenergetického potenciálu elektrárny.