zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality

PVE Dlouhé Stráně - garanční měření

24.04.2019

Na přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně (ČEZ, a.s.) proběhlo v únoru 2019 garanční měření soustrojí TG2 s novým oběžným kolem. Jednotkový výkon každého soustrojí je 325 MW při geodetickém spádu 502 ÷ 544 m. Měření se uskutečnilo pomocí Gibsonovy metody měření průtoku, protože pro termodynamickou metodu zde není přístup do koncového profilu savky. Výsledky úspěšného měření byly předány dodavateli Litostroj Engineering a.s. 11. 4. 2019.