zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > Modernizace terminálu pro řízení elektrárny Burštýn, Ukrajina

Modernizace terminálu pro řízení elektrárny Burštýn, Ukrajina

21.09.2021

Ve dnech 6. – 10. 9. 2021 jsme provedli modernizaci terminálu pro řízení elektrárny Burštýn, Ukrajina. Elektrárna Burštýn je jedním z klíčových zdrojů elektrické energie na Ukrajině. Jedná se o uhelnou elektrárnu v blokovém uspořádání s 12 bloky a s celkovým instalovaným výkonem 2300 MW.

Terminál  byl v nepřetržitém provozu od roku 2010. Modernizace terminálu spočívala v náhradě hardwarových a softwarových prostředků terminálu a zejména v rozšíření jeho funkcí.

Bloky elektrárny byly dosud řízeny pouze v rámci „Ostrova elektrárny Burštýn“, což je vyčleněná součást elektrizační soustavy Ukrajiny synchronně připojená k soustavě ENTSO-E a řízená z regionálního dispečinku RDC Lvov. V současnosti dochází v rámci přípravy na připojení celé elektrizační soustavy Ukrajiny k soustavě ENTSO-E ke změně filozofie využívání jednotlivých bloků elektrárny. Některé bloky budou řízeny také z centrálního dispečinku elektrizační soustavy Ukrajiny umístěného v Kyjevě. Modernizovaný terminál elektrárny nyní nabízí možnost dynamického přepínání mezi řízením bloků z dispečinku ve Lvově a z dispečinku v Kyjevě.

V rámci modernizace terminálu byla také implementována opatření z oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména vytvoření „demilitarizované zóny“, která je přístupná klientům v administrativní síti elektrárny a je bezpečně oddělena od vlastní řídicí sítě terminálu.

Provozovatel elektrárny, společnost DTEK „Zakhidenergo“, ocenil v neposlední řadě i fakt, že díky důkladné přípravě a pečlivé koordinaci prací znamenala tak zásadní modernizace terminálu odstávku automatického řízení bloků v rozsahu pouhých 8 hodin.