zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > JE Dukovany – měření požárních čerpadel - 2023

JE Dukovany – měření požárních čerpadel - 2023

24.04.2024

V polovině srpna 2023 proběhlo každoroční měření Q-H charakteristik čerpadel požární vody na Jaderné elektrárně Dukovany. V letošním roce bylo toto měření navíc doplněno o měření parametrů požární vody měřených na vybraných místech elektrárny (měření vždy po 5 letech).

I přes technické problémy v době zkoušek (nefunkčnost jednoho z čerpadel, havárie řadu pitné vody, atd.) bylo měření úspěšně dokončeno. Výsledky udávají přibližně stejné hodnoty jako v předešlých letech, které odpovídají požadavkům na požární čerpadla v jejich pracovní oblasti.