zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > HPP Vacha (Bulharsko) – garanční měření TG2 po GO

HPP Vacha (Bulharsko) – garanční měření TG2 po GO

27.09.2022

V březnu 2022 proběhlo garanční měření (GM) rekonstruovaného soustrojí TG2 na vodní elektrárně Vacha v Bulharsku. Soustrojí bylo měřeno při aktuálním spádu Gibsonovou metodou. Kromě měření energetických parametrů bylo součástí GM i měření a vyhodnocení vibrací, tlakových pulsací a hluku.

Velmi důležitým vstupním parametrem pro Gibsonovu metodu je tzv. geometrický součinitel přivaděče, pro jehož vyčíslení je potřeba znát s dostatečnou přesností délky a průměry potrubí mezi zvolenými měřicími profily přivaděče. Vzhledem k nýtované konstrukci přivaděče na VE Vacha (střídání vsunutých a převlečených úseků o délce cca 3 m, a to pro různé tlakové sekce přivaděče) bylo stanovení tohoto součinitele velice náročné.

Měření prokázalo splnění všech garantovaných hodnot účinností, maximálního výkonu, vibrací i dalších ověřovaných parametrů.