zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > Garanční měření TG2 PVE Dlouhé Stráně

Garanční měření TG2 PVE Dlouhé Stráně

21.05.2018

Dne 21. května byla předána závěrečná zpráva s výsledky měření účinnosti a dalších energetických parametrů původního soustrojí TG2 Dlouhé Stráně dodavateli nového oběžného kola. Soustrojí s výkonem 325 MW je v provozu od roku 1996. Je vybaveno reverzní Francisovou turbínou a pracuje se spádem / dopravní výškou 495 ÷ 550 m. Elektrárna tvoří jeden za stěžejních prvků pro regulaci české energetické soustavy. Měření se uskutečnilo s měřením průtoku metodou tlak – čas (Gibsonova metoda), protože zde nejsou vhodné podmínky pro termodynamickou metodu a metoda tlak – čas zde dosahuje rovněž vynikající přesnosti.