zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > Garanční měření na MVE Janov, Česká republika

Garanční měření na MVE Janov, Česká republika

16.05.2018

Malá vodní elektrárna (MVE) Janov se nachází v severních Čechách a provozovatelem je Povodí Ohře, s. p. Spád z vodního díla (VD) Janov 56.2 ÷ 59.3 m zpracovává pětidýzová Peltonova turbína o jmenovitém výkonu 125 kW, jejímž dodavatelem je společnost Strojírny Brno, a.s.

Garanční měření proběhlo ve dnech 9. ÷ 11. 4. 2018 a projekt byl úspěšně ukončen dne 3. 5. 2018 předáním zprávy se zpracovanými výsledky. Společnost OSC, a.s. při garančním měření vystupovala jako nezávislá organizace, jejímž úkolem bylo ověřit garantované hodnoty specifikované smlouvou mezi provozovatelem a dodavatelem strojního zařízení elektrárny. Měření bylo hlavně zaměřeno na ověření účinnosti turbíny v celém provozním rozsahu. Dalšími ověřovanými parametry byly vibrace a hluk soustrojí.