zde se nacházíte:
Úvod > Aktuality > Garanční měření na HC Nechranice

Garanční měření na HC Nechranice

07.09.2021

V roce 2020 prošlo soustrojí TG1 na HC Nechranice (provozovatel Povodí Ohře, s.p.) generální opravou, jejíž součástí byla výměna klapkového uzávěru DN 2600 na vstupu do spirály.

Ve dnech 19. ÷ 22. 4. 2021 proběhlo garanční měření na soustrojí TG1 dle normy ČSN EN 62 006, třídy B, tzn. měření průtoku se uskutečnilo indexovou metodou Winter-Kennedy. Měření také sloužilo k optimalizaci stávající vazby rozvaděčového a oběžného kola.