zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Dynamické zkoušky

Dynamické zkoušky

Dynamické zkoušky

Společnost OSC, a.s. řeší optimalizaci provozu energetických a vodohospodářských zařízení s ohledem na minimalizaci dynamických projevů způsobených vodním rázem, turbulencemi apod. při významných provozních situacích. Pro řešení se využívají výsledky měření na díle, případně doplněné o výstupy ze simulačního programu DynSip (simulace chování hydraulických systémů, simulace vodního rázu, atd.).

Vodní elektrárny:

  • optimální seřízení regulačních orgánů turbíny z hlediska minimalizace zvýšení tlaku před strojem a přechodných otáček při odstavení stroje,
  • návrh a seřizování synchronních ventilů,
  • simulace vodního rázu v hydraulickém systému.

Potrubní systémy a čerpací stanice:

  • seřizování protirázových ochran v potrubích.

 

 

Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík