Úvodní stránka
Úvodní stránka Česká verze - Úvodní stránka  English version - Homepage  Russian version - Homepage

 

Aktuality:

25.3.2017

Ve dnech 6. - 8.3. 2017 proběhl ve společnosti OSC úspěšný recertifikační audit Integrovaného managementu systému dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/IEC 27001:2014.


17.3.2017

Nová verze programu OSC Net Display pro parametrizaci Ethernetových displejů DT100-4-E a DT100-8C-E.


3.3.2017

Doplněn a aktualizován seznam referencí za rok 2016.


28.2.2017

Výzva k odevzdání akcií a sdělení čísla majetkového účtu v náhradním termínu.

Úvodní stránka

Úvodní stránka

Společnost OSC, a.s. je dceřiná firma ČEZ, a.s. Portfolio zákazníků zahrnuje řada tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla).

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena zejména na oblasti:

vývoj a dodávka simulačních systémů a trenažérové techniky,

provozní seřízení a optimalizace provozu výroben,

technická pomoc při uvádění výroben do provozu,

garanční a dalších specializované měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) vodních a malých vodních elektráren,

vývoj, realizace a nasazení speciálních elektronických modulů,

příprava zdrojů na poskytování podpůrných služeb včetně certifikačních měření,

vývoj aplikací pro řízení v reálném čase,

servisní služby a technická podpora zákazníka pro dodané systémy a zařízení.

 

 
OSC, a.s., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, Česká republika