Úvodní stránka
Úvodní stránka Česká verze - Úvodní stránka  English version - Homepage  Russian version - Homepage

 

Aktuality:

11.7.2017

Poděkování z Domova sv. Markéty za zmrzlinové poháry ke Dni dětí.


8.6.2017

Společnost OSC, a.s. je bronzovým partnerem právě probíhající konference Elektrizační soustava 2017, která se koná 8. až 9. června 2017 v Hotelu Zámek Valeč.


2.6.2017

Společnost OSC obdržela Stříbrný certifikát QMS, ISMS pro inženýrské služby, dodávku systémů a zařízení včetně vývoje SW a HW a pro servis.


12.5.2017

Přidána Výroční zpráva za účetní období 2016.
Všechny relevantní dokumenty najdete na stránce Důležité dokumenty.

Úvodní stránka

Úvodní stránka

Společnost OSC, a.s. je dceřiná firma ČEZ, a.s. Portfolio zákazníků zahrnuje řada tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla).

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena zejména na oblasti:

vývoj a dodávka simulačních systémů a trenažérové techniky,

provozní seřízení a optimalizace provozu výroben,

technická pomoc při uvádění výroben do provozu,

garanční a dalších specializované měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) vodních a malých vodních elektráren,

vývoj, realizace a nasazení speciálních elektronických modulů,

příprava zdrojů na poskytování podpůrných služeb včetně certifikačních měření,

vývoj aplikací pro řízení v reálném čase,

servisní služby a technická podpora zákazníka pro dodané systémy a zařízení.

 

  
OSC, a.s., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, Česká republika