Úvodní stránka
Úvodní stránka Česká verze - Úvodní stránka  English version - Homepage  Russian version - Homepage

 

Aktuality:

28.6.2016

Provedeno úspěšné garanční měření tří Francisových turbín s jednotkovým výkonem 198 MW na elektrárně Beyhan v Turecku. Dodavatelem je firma ANDRITZ, provozovatelem privátní společnost Kalehan. Měření proběhlo s využitím Gibsonovy metody pro měření průtoku.


28.6.2016

Provedeno úspěšné garanční měření Francisovy turbíny na elektrárně Atsi v Gruzii. Dodavatelem turbíny je společnost Strojírny Brno, provozovatelem Energo-Pro Georgia. Měření proběhlo za použití Gibsonovy metody pro stanovení průtoků.


28.6.2016

Bylo předáno definitivní vyhodnocení úspěšného garančního měření na dvou Francisových turbínách VE Pembelik v Turecku. Dodavatelem je firma ANDRITZ, provozovatelem privátní společnost Darenhes. Měření proběhlo při třech spádech za použití Gibsonovy metody pro stanovení průtoků.

Úvodní stránka

Úvodní stránka

Společnost OSC, a.s. je dceřiná firma ČEZ, a.s. Portfolio zákazníků zahrnuje řada tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla).

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena zejména na oblasti:

vývoj a dodávka simulačních systémů a trenažérové techniky,

provozní seřízení a optimalizace provozu výroben,

technická pomoc při uvádění výroben do provozu,

garanční a dalších specializované měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) vodních a malých vodních elektráren,

vývoj, realizace a nasazení speciálních elektronických modulů,

příprava zdrojů na poskytování podpůrných služeb včetně certifikačních měření,

vývoj aplikací pro řízení v reálném čase,

servisní služby a technická podpora zákazníka pro dodané systémy a zařízení.

 

 
OSC, a.s., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, Česká republika