Úvodní stránka
Úvodní stránka Česká verze - Úvodní stránka  English version - Homepage  Russian version - Homepage

 

Aktuality:

15.5.2016

Představenstvo OSC, a. s., svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti na den 16. 6. 2016.


1.4.2016

Od 1.5.2016 jsou v budově Staňkova 18a, Brno, volné tři kanceláře k pronájmu.


12.2.2016

Společnosti OSC, a.s. byla ze strany ČEPS, a.s. prodloužena autorizace pro provádění certifikačních měření PpS do 15.6.2021.


9.2.2016

Doplněn a aktualizován seznam referencí za rok 2015.


4.2.2016

Bylo úspěšně provedeno certifikační měření PpS na bloku B6 v elektrárně Počerady.

Úvodní stránka

Úvodní stránka

Společnost OSC, a.s. je dceřiná firma ČEZ, a.s. Portfolio zákazníků zahrnuje řada tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla).

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena zejména na oblasti:

vývoj a dodávka simulačních systémů a trenažérové techniky,

provozní seřízení a optimalizace provozu výroben,

technická pomoc při uvádění výroben do provozu,

garanční a dalších specializované měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) vodních a malých vodních elektráren,

vývoj, realizace a nasazení speciálních elektronických modulů,

příprava zdrojů na poskytování podpůrných služeb včetně certifikačních měření,

vývoj aplikací pro řízení v reálném čase,

servisní služby a technická podpora zákazníka pro dodané systémy a zařízení.

 

 
OSC a.s., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, Česká republika