Úvodní stránka
Úvodní stránka Česká verze - Úvodní stránka  English version - Homepage  Russian version - Homepage

 

Aktuality:

25.11.2016

Převzali jsme poděkování ze střediska Betlém v Kloboukách u Brna, které naše společnost dlouhodobě finančně podporuje.


22.11.2016

25. ÷ 27.10. 2016 proběhla ve Znojmě konference HYDROTURBO 2016, kde byly prezentovány dva příspěvky OSC - Měření ztrát generátorů VE kalorimetrickou metodou a Statistical Evalution of Deviation Between Guaranteed And Measured Turbine Efficiency.


26.10.2016

Představenstvo OSC, a. s., svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů společnosti na den 30. 11. 2016.


18.10.2016

Upravena nabídka kanceláří k pronájmu v budově Staňkova 18a, Brno.

Úvodní stránka

Úvodní stránka

Společnost OSC, a.s. je dceřiná firma ČEZ, a.s. Portfolio zákazníků zahrnuje řada tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla).

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena zejména na oblasti:

vývoj a dodávka simulačních systémů a trenažérové techniky,

provozní seřízení a optimalizace provozu výroben,

technická pomoc při uvádění výroben do provozu,

garanční a dalších specializované měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) vodních a malých vodních elektráren,

vývoj, realizace a nasazení speciálních elektronických modulů,

příprava zdrojů na poskytování podpůrných služeb včetně certifikačních měření,

vývoj aplikací pro řízení v reálném čase,

servisní služby a technická podpora zákazníka pro dodané systémy a zařízení.

 

 
OSC, a.s., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, Česká republika