Úvodní stránka
Úvodní stránka Česká verze - Úvodní stránka  English version - Homepage  Russian version - Homepage

 

Aktuality:

2.8.2016

Přidána Výroční zpráva za účetní období 2015.
Všechny relevantní dokumenty najdete na stránce Důležité dokumenty.


28.6.2016

Provedeno úspěšné garanční měření tří Francisových turbín s jednotkovým výkonem 198 MW na elektrárně Beyhan v Turecku. Dodavatelem je firma ANDRITZ, provozovatelem privátní společnost Kalehan. Měření proběhlo s využitím Gibsonovy metody pro měření průtoku.


28.6.2016

Provedeno úspěšné garanční měření Francisovy turbíny na elektrárně Atsi v Gruzii. Dodavatelem turbíny je společnost Strojírny Brno, provozovatelem Energo-Pro Georgia. Měření proběhlo za použití Gibsonovy metody pro stanovení průtoků.

Úvodní stránka

Úvodní stránka

Společnost OSC, a.s. je dceřiná firma ČEZ, a.s. Portfolio zákazníků zahrnuje řada tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla).

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena zejména na oblasti:

vývoj a dodávka simulačních systémů a trenažérové techniky,

provozní seřízení a optimalizace provozu výroben,

technická pomoc při uvádění výroben do provozu,

garanční a dalších specializované měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) vodních a malých vodních elektráren,

vývoj, realizace a nasazení speciálních elektronických modulů,

příprava zdrojů na poskytování podpůrných služeb včetně certifikačních měření,

vývoj aplikací pro řízení v reálném čase,

servisní služby a technická podpora zákazníka pro dodané systémy a zařízení.

 

 
OSC, a.s., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, Česká republika