Úvodní stránka
Úvodní stránka Česká verze - Úvodní stránka  English version - Homepage  Russian version - Homepage

 

Aktuality:

12.5.2017

Přidána Výroční zpráva za účetní období 2016.
Všechny relevantní dokumenty najdete na stránce Důležité dokumenty.


12.5.2017

Představenstvo OSC, a. s., svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti na den 15. 6. 2017.


3.5.2017

Firma ČEZ, a.s. udělila společnosti OSC, a.s. oprávnění, že společnost splňuje požadavky specifikované zákazníkem a požadavky na systém řízení dle Atomového zákona č. 263/2016 Sb a je oprávněná k činnostem uvedeným na certifikátu.


25.4.2017

Společnost OSC se prezentuje s podporou CzechTrade na veletrhu RENEXPO WATER&ENERGY v Bělehradě (foto).

Úvodní stránka

Úvodní stránka

Společnost OSC, a.s. je dceřiná firma ČEZ, a.s. Portfolio zákazníků zahrnuje řada tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla).

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena zejména na oblasti:

vývoj a dodávka simulačních systémů a trenažérové techniky,

provozní seřízení a optimalizace provozu výroben,

technická pomoc při uvádění výroben do provozu,

garanční a dalších specializované měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) vodních a malých vodních elektráren,

vývoj, realizace a nasazení speciálních elektronických modulů,

příprava zdrojů na poskytování podpůrných služeb včetně certifikačních měření,

vývoj aplikací pro řízení v reálném čase,

servisní služby a technická podpora zákazníka pro dodané systémy a zařízení.

 

  
OSC, a.s., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, Česká republika