Úvodní stránka
Úvodní stránka Česká verze - Úvodní stránka  English version - Homepage  Russian version - Homepage

 

Aktuality:

14.9.2017

V OSC, a.s. si vážíme skutečných hrdinů a chceme jejich činy připomínat i ostatním. Proto pro firemní korespondenci využijeme poštovní známky s motivem odbojové skupiny Tří králů.


11.7.2017

Poděkování z Domova sv. Markéty za zmrzlinové poháry ke Dni dětí.


8.6.2017

Společnost OSC, a.s. je bronzovým partnerem právě probíhající konference Elektrizační soustava 2017, která se koná 8. až 9. června 2017 v Hotelu Zámek Valeč.

Úvodní stránka

Úvodní stránka

Společnost OSC, a.s. je dceřiná firma ČEZ, a.s. Portfolio zákazníků zahrnuje řada tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla).

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena zejména na oblasti:

vývoj a dodávka simulačních systémů a trenažérové techniky,

provozní seřízení a optimalizace provozu výroben,

technická pomoc při uvádění výroben do provozu,

garanční a dalších specializované měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) vodních a malých vodních elektráren,

vývoj, realizace a nasazení speciálních elektronických modulů,

příprava zdrojů na poskytování podpůrných služeb včetně certifikačních měření,

vývoj aplikací pro řízení v reálném čase,

servisní služby a technická podpora zákazníka pro dodané systémy a zařízení.

 

  
OSC, a.s., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, Česká republika